De Oplossing HCMS N.V.

Registratie - Overeenkomst

Als LID van De Oplossing / HCMS N.V. gelden de volgende regels:
  1. U geeft bij registratie duidelijk aan welke baan uw voorkeur heeft.
  2. Een aangeboden baan kunt u afwijzen of accepteren. Indien u een functie aanneemt en daarna blijkt dat u het niet kunt vervullen, wordt u registranten-database verwijderd.
  3. U dient zich conform de aanwijzingen c.q. tips in SOLLICITATIE TIPS aan te melden voor een interview bij een bedrijf.
  4. Tijdens de registratie bent u verplicht uw ID-kaart aan te tonen, en de kopieën van al uw bescheiden af te geven.
  5. Indien u via ons aan de slag gaat dient u een arbeidsovereenkomst/ overstapovereenkomst te tekenen. Indien u zich niet aan deze kan ontslag of schorsing een onvermijdelijke sanctie zijn.
  6. U zult zich houden aan de gedragscode op de werkvloer conform de arbeidsovereenkomst (en de kennis opgedaan tijdens de HCMS NV basistraining).
  7. Indien u door uw handelen op één of andere manier schade toebrengt aan het uitzendbureau of het bedrijf waar u tewerkgesteld bent, zal al dan niet met goedkeuring van het inleenbedrijf per direct de verbintenis met zowel het uitzendbureau als ook uw werkrelatie met het inleenbedrijf worden verbroken.
  8. U mag alleen van De Oplossing / HCMS N.V. betalingen c.q. Salaris/vergoedingen ontvangen conform de arbeidsovereenkomst. Al het andere is verboden.
  9. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door ontslag van de werkgever, worden alle resterende gelden uitbetaald minus de vastgestelde boete. Ingevolgde artikel 8A 'concurrentiebeding en gedrag' van de arbeidsovereenkomst is de kans dat u van ons wederom een baan krijgt aangeboden, minimaal.
  10. U krijgt van ons maximaal drie (3) interviews aangeboden, welke u kunt weigeren met geldige reden. Indien u wordt afgewezen zullen wij u altijd de reden doorgeven en u begeleiden naar verbetering. Indien u niet wordt geselecteerd binnen drie (3) interviews zullen wij u niet meer in gelegenheid kunnen stellen.