Onze Diensten

Dienstverlening

Om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, worden de bij De Oplossing geregistreerde Surinaamse bedrijven met de nodige nauwkeurigheid uitgezocht. Deze bedrijven moeten voldoen aan bepaalde eisen zoals een milieuvriendelijke werkomgeving, doorgroeimogelijkheden, begeleiding on the job, goede arbeidsstructuur en transparantie vanuit het management naar het lager personeel toe. Hierdoor bent u als uitzendkracht verzekerd van werken in een gestructureerd en personeelsvriendelijk bedrijf met ruime carriĆØrekansen en doorgroeimogelijkheden.

Personeelsdiensten

De Oplossing biedt de uitkomst voor alle processen die horen bij de werving en selectie tot en met het tewerkstellen van het personeel. De Oplossing levert personeelsdiensten aan bedrijven en instellingen met een groot personeelsbestand op elk niveau. Van midden, hoger tot (top)management niveau. De Oplossing neemt het door u gewenste aantal medewerkers over in de loonadministratie en beheert hun salarissen en overige secundaire arbeidsvoorzieningen. Hierdoor kunt u zich als organisatie meer gaan richten op het bereiken van uw bedrijfsdoelen.

Hoe wordt de vacature ingevuld?

Uw bedrijf schrijft een email of fax naar De Oplossing middels het invullen van het vacatureformulier waarin alle informatie en wervingscriteria van de vacature staan. Aan de hand van deze criteria wordt u een offerte, ter goedkeuring, aangeboden.

In de offerte is vermeld alle door uw organisatie opgegeven wervingscriteria o.a.:

- Leeftijd, functie, werktijden, woonomgeving, brutosalaris, bedrijfsnaam en naam van de contactpersoon. - Het Honorarium (Fee/kosten & Brutoloon)
- De voorwaarden bij de vacature invulling
- De aanvraagdatum

Indien uw bedrijf akkoord gaat met de aanbieding, stuurt u de offerte ondertekend terug en dan start het proces van het invullen van de vacature.

De werving en selectie, alsook de screening wordt gedaan en u krijgt per mail de geselecteerde profielen toegestuurd. U kiest daaruit maximaal (3) voor u geschikte kandidaten. Deze worden naar u doorgestuurd voor een kennismakingsgesprek.

Indien u de kandidaten geschikt vindt, kunnen de formaliteiten in orde gemaakt worden. Deze formaliteiten zijn afhankelijk van de gewenste samenwerkingsvorm.

Samenwerkingsvormen


1. Werving

De Oplossing gaat op zoek naar kandidaten aan de hand van de Primaire Criteria (Leeftijd, opleiding, salaris, geslacht.) Van alle geschikte kandidaten verstuurt De Oplossing een profiel naar de client. Elk opgestuurd profiel wordt in rekening gebracht.

2. Werving Plus
De Oplossing gaat op zoek naar kandidaten aan de hand van Primaire Criteria (Leeftijd, geslacht, opleiding, salaris.) en van Secundaire Criteria (werkeravring, in bezit van rijbewijs, beschikbare werktijden). Van alle geschikte kandidaten stuurt De Oplossing een profiel. Elk opgestuurd profiel wordt in rekening gebracht.

3. Werving & Selectie
De Oplossing gaat op zoek naar kandidaten aan de hand van Primaire Criteria (Leeftijd, geslacht, opleiding, salaris) en Secundaire Criteria. (werkeravring, bezit van rijbewijs, werktijden). De Oplossing start de selectie door het voeren van de gesprekken met de kandidaten. Uit de interviews selecteren wij de voor de functie beste kandidaten (die tenminste 90% aan de criteria voldoen) van de beide criteria welke wij aan de klant zullen presenteren. De client kiest vervolgens de beste kandidaat die het meest aan het profiel, bij de functie en in organisatie past. De nieuwe werknemer kan direct aan de slag onder de door de client gestelde voorwaarden. Elke door de client geselecteerde kandidaat wordt in rekening gebracht.

4. Headhunting
De Oplossing gaat gericht op zoek naar een geschikte kandidaat voor een specifieke functie. Onze headhuntingagenten werken snel en efficiƫnt, waarbij de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte informatie te allen tijde in acht wordt genomen. Bij headhunting biedt De Oplossing selectiediensten aan aan de hand van speciale criteria strikt vereist door de opdrachtgever. De Oplossing zal dan specifiek op zoek gaan naar een kandidaat die past bij de behoeften van de klant. U wordt gefactureerd voor elke kandidaat die u selecteert.

5. Tewerkstelling
De Oplossing hanteert het Selectie & Wervingsproces. Als de klant de behoefte heeft om de kandidaat niet direct in dienst te nemen, biedt De Oplossing de dienst van Tewerkstelling aan. Dat betekent dat de kandidaat in dienst komt van De Oplossing en aan de klant wordt uitgeleend.
Hierbij is he volgende onderscheid van toepassing:
Uitzendpersoneel: Wanneer de werknemer ter beschikking wordt gesteld voor MINDER DAN (2) WEKEN aan de klant. De Supervisie is onder toezicht van De Oplossing.
Uitleenpersoneel: Wanneer de werknemer ter beschikking wordt gesteld voor MEER DAN (2) WEKEN aan de client. De supervisie is onder toezicht van de klant.

6. Payrolling
De klant heeft zelf de werving en selectie gedaan. Maar om operationele redenen kan de klant de kandidaat nog niet gelijk inzetten. De Oplossing kan inspringen door de kandidaat in de payrolling van De Oplossing op te nemen en de kandidaat vervolgens aan de klant uitlenen.
De Oplossing neemt hierbij bepaalde verantwoordelijkheden van de klant op zich:

1. Duidelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
2. Maandelijks loonoverzicht.
3. Inzicht in de opbouw van vakantiedagen, vakantietoeslagen, uitbetaling van vakantiedagen).
4. Ongevallenrisicoverzekering van Suriname (SOR).
5. Basisverzekering voor de gezondheidszorg van Assuria N.V. (In overeenstemming met wettelijke vereisten)
6. Betaling van de belastingen van ingehouden loonkosten.
7. Uitbetaling van ziektedagen tot een max van 6 weken per jaar (70% van het dagloon).
8. Betaling van zwangerschapsverlof/ zwangerschap tot max. 4 weken. (50% van het maandsalaris)