Frequently Asked Questions
Wat moet ik doen als ik ziek word en niet aan het werk kan?
Binnen 2 werkdagen een attest inleveren bij De Oplossing / HCMS. En melden bij de directe ledinggevende bij het uitleenbedrijf.
Wat moet ik doen als mijn ziekte het gevolg is van een bedrijfsongeval?
Wanneer uw ziekte ontstaan is als gevolg van een bedrijfsongeval, dan dient u dit gelijk binnen 24 uur te melden (of te laten melden)bij je contactpersoon bij De Oplossing/ HCMS. Mocht u uw contactpersoon niet bereiken, geef dan uw ziekmelding door aan de financiele afdeling van De Oplossing/ HCMS.
Is de uitzendkracht verzekerd tegen bedrijfsongeval?
Ja, de uitzendkracht is verzekerd tegen bedrijfsongeval. Dit valt onder de SOR-verzekering (Surinaamse Ongevallen Regeling), waarbij de uitzendkracht verzekerd is 1 uur vóór en 1 uur na het werk bij de kortste route van of naar huis en tijdens werkuren.
Bij wie moet ik mij na herstel melden?
U dient dit eerst te melden aan De Oplossing/ HCMS en dan aan het inleenbedrijf.

Partners