Frequently Asked Questions
Wat is een uitzendbureau?
Een uitzendbureau is een onderneming die werkzoekenden koppelt aan een bij hun passende baan.
Wat is een inleenbedrijf/opdrachtgever?
Een inleenbedrijf is een opdrachtgever van De Oplossing/ HCMS waar U als uitzendkracht tewerk wordt gesteld.
Wat is een uitzendkracht?
Een uitzendkracht is een persoon die wordt uitgezonden op een (tijdelijke) vacature bij een inleenbedrijf.
Wat is een arbeidsovereenkomst?
Een uitzendovereenkomst is een overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht door het uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld aan een ander bedrijf om werkzaamheden te verrichten.
Hoe kunt U via De Oplossing/ HCMS werken?
Indien u in aanmerking wenst te komen voor een baan dient u zich eerst te registreren. Dit kunt u doen door langs te lopen bij De Oplossing/ HCMS n.v., dat gevestigd is aan de Bindastraat / Hk. Marijkestraat of via de website www.deoplossing.sr
Wat moet ik meenemen als ik mij wil registreren?
* Eén (1) recente pasfoto;
* Een geldige ID- kaart, paspoort of rijbewijs;
* Kopie diploma?s en eventueel certificaten.
* Uitgebreide CV
* Bewijs van goed gedrag
Op welke dagen en tijden kan ik mij registreren bij De Oplossing/HCMS?
U kunt van maandag tot vrijdag langs lopen voor de registratie en wel tussen 08:00u en 12:00u.
Hoe vind de uitbetaling plaats en wanneer?
Het salaris is bepaald bij de arbeidsovereenkomst en zal conform hetgeen is overgekomen, worden uitgekeerd. Bij de eerste uitbetaling zal eenmalig tien(10)% van het totaal netto maandloon, voor administratie kosten, worden ingehouden en elke maand zal van het brutoloon loonbelasting en AOV premie worden ingehouden. De uitbetaling geschiedt uiterlijk de laatste dag van de maand.
Wat moet ik doen om mijn loon aan het einde van de maand uitbetaald te krijgen?
Om uw loon aan het eind van de maand uitbetaald te krijgen moet u een urendeclaratieformulier volledig en correct invullen en dit tijdig inleveren bij De Oplossing/ HCMS.
Waarom is het zo belangrijk om het urendeclaratieformulier nauwkeurig in te vullen en tijdig in te leveren?
Het juist invullen van het urendeclaratieformulier is van groot belang voor een correcte betaling, omdat u wordt uitbetaald aan de hand van de door u ingevulde uren.
Wat zijn de consequenties als ik ondanks alle informatie, toch mijn urendeclaratieformulier onvolledig of laat inlever?
Indien u uw urendeclaratieformulier onvolledig of laat inlevert, zal uw declaratie pas na afronding van onze loonronde administratie verwerkt worden, dit vanwege het feit dat wij onze loonadministratie den 15e afsluiten. U zal dan aan het einde van de eerste werkweek van de nieuwe maand uw salaris ontvangen.
Waarop moet ik letten bij het invullen, voordat ik mijn urendeclaratieformulier inlever?
* Uw uren declaratieformulier moet compleet ingevuld zijn.
* Uw formulier is pas compleet als de bedrijfsgegevens zijn ingevuld
* Uw persoonlijke gegevens zijn ingevuld
* Het formulier door u is getotaliseerd
* Het formulier door uw supervisor is getekend
* Het formulier met bedrijfsstempel is gestempeld
* Het formulier door u is getekend
Hoe zit het met toeslagen, vergoedingen bij shiftdiensten en overwerk?
Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met onregelmatige werktijden of shiftdiensten. Afhankelijk van de afspraken gemaakt tussen De Oplossing/ HCMS en het inleenbedrijf kan u in dat geval in aanmerking komen voor een toeslag op uw uurloon.
Heb ik als uitzendkracht recht op doorbetaalde verlof- en vakantiedagen?
U heeft pas recht op verlofdagen na een (1) kalenderjaar werkzaam te zijn geweest bij een organisatie. Het aantal verlofdagen wordt bepaald aan de hand van het aantal maanden dat u onafgebroken heeft gewerkt. Er wordt per maand een (1) verlofdag berekend.
Moet ik elke maand een deel van mijn salaris afstaan aan De Oplossing/ HCMS?
Neen, er vindt helemaal geen inhouding plaats.

Partners